مهدی ایمانی

‌‌‌‌ورنی ، نگین دست بافت عشایری قره داغ

1400/11/19     11:35
ورنی نام یکی از زیباترین، لطیف ترین و با ارزش ترین دست بافته های عشایر قره داغ است. دست بافته ای که از لحاظ تکنیک بافت بین گلیم و قالی قرار می گیرد. مواد اولیه آن نخ پنبه ای برای تار و پشم های الوان یا ابریشم برای پود می باشد. ورنی نوعی زیرانداز است که سادگی و سبکی گلیم و ظرافت و زیبایی قالی را، همزمان دارا می باشد و عمدتا در بین عشایر قره داغ شامل شهرستانهای اهر و کلیبر، مغان، آبش احمد، ورزقان و هوراند بافته می شود. نقشه ورنی نشانگر اعتقادات، آداب، رسوم و باورهای مردم این منطقه است و بیشتر در بافت آن از تخیلات ذهنی و شکل حیوانات و پرندگان استفاده می‌شود. به طور کلی می توان گفت در تمام زوایای زندگی عشایر قره داغ اعم از زندگی در ییلاق و قشلاق و زمان کوچ ورنی همچون نگینی درخشان در تمام زوایای زندگی عشایری می‌درخشد.

به همین جهت گواهی ‌نامه “اهر شهر ملی ورنی در سال 1389 توسط وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به استاندار آذربایجان شرقی اعطا شد و پیشتر و در سال ۱۳۸۸ ورنی اهر به عنوان یکی از آثار معنوی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود.

‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
1/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
2/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
3/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
4/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
5/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
6/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
7/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
8/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
9/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
10/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
11/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
12/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
13/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
14/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
15/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
16/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
17/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
18/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
19/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
20/20
‌‌‌‌ورنی ، دست بافت عشایری قره داغ
نظرات

نظر شما