رقیه سجادی

آرایشگرد

1401/02/12     11:46
محمد 23 سال داردو به حرفه آرایشگری در تهران فعالیت دارد. او برای کمک به بی خانمان ها علاوه بر توزیع غذا بین کودکان کار ، بطور رایگان موهای انباشته شده کارتن خواب ها را کوتاه و آرایش میکند . محمد معتقد است با کارهای کوچک میتوان دل های بزرگی را شاد کرد وکمک کردن به دیگران غدای روح ما است.
آرایش موهای کارتن خواب ها
آرایش موهای کارتن خواب ها
آرایش موهای کارتن خواب ها
آرایش موهای کارتن خواب ها
آرایش موهای کارتن خواب ها
آرایش موهای کارتن خواب ها
1/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
2/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
3/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
4/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
5/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
6/6
آرایش موهای کارتن خواب ها
نظرات

نظر شما