علی تشکری/ کوثر عظیمی

اقامه نماز عید فطر در قزوین

1401/02/13     12:03
نماز عید فطر صبح امروز سه شنبه با حضور گسترده مردم قزوین در خیابان اقامه شد.
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اقامه نماز عید فطر در قزوین
1/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
2/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
3/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
4/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
5/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
6/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
7/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
8/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
9/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
10/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
11/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
12/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
13/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
14/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
15/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
16/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
17/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
18/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
19/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
20/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
21/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
22/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
23/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
24/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
25/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
26/26
اقامه نماز عید فطر در قزوین
اخبار مرتبط
اقامه%20نماز%20عید%20فطر%20در%20حرم%20مطهر%20حضرت%20معصومه%20(س)

اقامه نماز عید فطر در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

نماز عید سعید فطر صبح امروز سه شنبه با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در%20مسیر%20نماز%20عید%20فطر

در مسیر نماز عید فطر

نماز عید سعید فطر صبح امروز پنج شنبه با حضور گسترده مردم در بندرترکمن اقامه شد.

اقامه%20نماز%20عید%20سعید%20فطر%20در%20تهران

اقامه نماز عید سعید فطر در تهران

نماز عید سعید فطر صبح امروز پنج شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در خیابان شهید نصیری تهران اقامه شد.

اقامه%20نماز%20عید%20سعید%20فطر%20در%20قزوین%20و%20همدان

اقامه نماز عید سعید فطر در قزوین و همدان

نماز عید سعید فطر صبح امروز پنج شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در قزوین و همدان اقامه شد.

نظرات

نظر شما