محمد مهیمنی

زندگی وسط اتوبان

1401/04/09     22:35
با شدت گرفتن تورم در سال های اخیر که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات شده است برخی افراد از طبقات آسیب پذیر جامعه جایی برای زندگی و دسترسی به مواد غذایی سالم و بهداشتی را ندارند. در شهر تهران بسیاری از این دسته افراد که اغلب به اعتیاد نیز دچار هستند، در جوی های زیر اتوبانها سکونت میکنند. هر چند ماه یک بار این مناطق توسط نیروی انتظامی پاکسازی می شود اما به دلیل عدم امکان برقراری یک شرایط حداقلی سکونت برای این دسته از افراد، پس از چندهفته کلونی های آنان دوباره شکل میگیرد از سوی دیگر آنها به دلایل مختلف مالی، اخلاقی و ... در گرمخانه های شهرداری ساکن نمی شون لذا اقدامات تکراری گذشته همچون پاکسازی و دستگیری موقت بی خانمان ها چاره کار نیست و اقدامات از این قبیل از جمله پیشنهاد پوشاندن کت و شلوار بر تن این افراد که از سوی رییس سابق شورای شهر تهران مطرح شده بود صرفا به پاک کردن صورت مسئله منجر می شود

به نظر میرسد باید نهادهای مسئول دست به دست هم دهند و  با کمک های هدفمند و نتیجه بخش به جای برخوردهای قهری، برای رفع مشکلات این قشر که روز به روز به تعداد آنان افزوده می شود، قدمی بردارند.

این عکسها در غرب شهر تهران ثبت شده است.

زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
1/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
2/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
3/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
4/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
5/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
6/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
7/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
8/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
9/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
10/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
11/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
12/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
13/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
14/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
15/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
16/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
17/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
18/18
زندگی در وسط بزرگراه های تهران
اخبار مرتبط
افزایش%20اعتیاد%20و%20تکدی%20گری

افزایش اعتیاد و تکدی گری

با توجه به اینکه اکثر افراد بی خانمان که عمدتاً از طریق تکدی گری روزگار می گذرانند، از طریق کمک های مردمی هزینه مواد مخدر را تامین می کنند همچنین تداوم مصرف مواد به بی خانمانی و گرایش آنها به تامین هزینه های خود از طریق تکدی گری منتهی شده لذا ضرورت عدم حمایت از افراد متکدی که عمدتاً معتاد به مواد ...

نظرات
جمعه 1401/04/10 ساعت 19:08:23
واقعا خسته نباشید با این عکسهای زیبایی که گرفتید

نظر شما