حسین ساکی

راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران

1401/08/13     17:19
مراسم راهپیمایی سیزده آبان 1401 در تهران صبح امروز جمعه در مقابل لانه جاسوسی و خیابان‌های منتهی به آن برگزار شد، این مراسم با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد.
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
1/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
2/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
3/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
4/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
5/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
6/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
7/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
8/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
9/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
10/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
11/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
12/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
13/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
14/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
15/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
16/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
17/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
18/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
19/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
20/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
21/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
22/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
23/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
24/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
25/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
26/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
27/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
28/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
29/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
30/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
31/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
32/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
33/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
34/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
35/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
36/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
37/37
راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در تهران
اخبار مرتبط
عکس%20زن%20بی‌حجاب%20در%20راهپیمایی13%20آبان%20واقعی%20بود%20نه%20ساختگی

عکس زن بی‌حجاب در راهپیمایی13 آبان واقعی بود نه ساختگی

به تازگی در صفحات مجازی عکسی منتشر شده و دست به دست می‌شود که تصویر یک خانم بی‌حجاب در جمع خانم‌های محجبه در راهپیمایی روز 13 آبان است. مشابه چنین صحنه‌ای در سایر مراسم های عمومی قبلا هم بارها دیده شده اما این روزها به دلیل اعتراضات و حوادث اخیر، این عکس بیشتر دیده و واکنش‌های مختلفی نسبت به آن ...

راهپیمایی%2013%20آبان%201401%20در%20قزوین

راهپیمایی 13 آبان 1401 در قزوین

راهپیمایی 13 آبان 1401 صبح امروز جمعه با حضور مردم در قزوین برگزار شد.

نظرات

نظر شما