حسین ساکی

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران -۱

1401/11/22     19:21
مراسم راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بعد از دوسال شرایط کرونایی همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
1/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
2/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
3/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
4/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
5/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
6/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
7/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
8/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
9/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
10/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
11/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
12/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
13/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
14/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
15/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
16/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
17/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
18/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
19/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
20/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
21/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
22/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
23/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
24/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
25/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
26/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
27/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
28/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
29/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
30/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
31/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
32/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
33/33
راهپیمایی 22 بهمن در تهران
اخبار مرتبط
راهپیمایی%2022%20بهمن%201402%20در%20قم

راهپیمایی 22 بهمن 1402 در قم

راهپیمایی چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، صبح امروز دوشنبه 22 بهمن با حضور اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20تهران%201402

راهپیمایی 22 بهمن تهران 1402

راهپیمایی چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، صبح امروز یک‌شنبه (22 بهمن) همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20روستای%20وامنان%20گلستان

راهپیمایی 22 بهمن در روستای وامنان گلستان

در سالروز چهل و چهارمین پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی مردم و رژه تراکتورها در روستای وامنان استان گلستان برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20تهران%20-4

راهپیمایی 22 بهمن در تهران -4

مراسم راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بعد از دوسال شرایط کرونایی همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20تهران%20-3

راهپیمایی 22 بهمن در تهران -3

مراسم راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بعد از دوسال شرایط کرونایی همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20تهران%20-2

راهپیمایی 22 بهمن در تهران -2

مراسم راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بعد از دوسال شرایط کرونایی همزمان در تهران و سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

در سالگرد بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی مراسم راهپیمایی 22 بهمن صبح امروز جمعه در تهران برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20استانها

راهپیمایی 22 بهمن در استانها

مراسم راهپیمایی چهل و دومین سالگرد فجر انقلاب اسلامی، صبح امروز چهارشنبه 22 بهمن ماه 99 همزمان در سراسر کشور و با حرکت موتورسواران و خودورها برگزار شد.

راهپیمایی%2022%20بهمن%20در%20تهران

راهپیمایی 22 بهمن در تهران

مراسم راهپیمایی چهل و دومین سالگرد فجر انقلاب اسلامی، صبح امروز چهارشنبه 22 بهمن ماه 99 همزمان با سراسر کشور در تهران با حرکت موتورسواران برگزار شد.

نظرات

نظر شما