همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

1401/12/15     15:39
همایش منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی صبح امروز دوشنبه 15در تالار اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و همزمان با آن، آئین کاشت نهال با حضور مسئولان و اعضای هیأت علمی، دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی از صنعتگران و حافظان منابع طبیعی کشور در محل دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
1/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
2/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
3/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
4/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
5/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
6/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
7/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
8/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
9/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
10/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
11/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
12/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
13/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
14/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
15/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
16/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
17/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
18/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
19/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
20/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
21/21
همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
اخبار مرتبط
همایش%20منابع%20طبیعی%20،%20محیط%20زیست%20و%20مسئولیت%20اجتماعی

همایش منابع طبیعی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

همایش منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی صبح امروز دوشنبه 15در تالار اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و همزمان با آن، آئین کاشت ...

نظرات

نظر شما