محسن رضایی

افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران

1402/03/01     22:46
مراسم افتتاح نمایشگاه کار در تالار علامه امینی دانشگاه تهران صبح دوشنبه با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی دانشگاه تهران برگزار شد.
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
1/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
2/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
3/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
4/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
5/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
6/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
7/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
8/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
9/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
10/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
11/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
12/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
13/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
14/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
15/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
16/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
17/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
18/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
19/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
20/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
21/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
22/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
23/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
24/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
25/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
26/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
27/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
28/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
29/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
30/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
31/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
32/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
33/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
34/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
35/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
36/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
37/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
38/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
39/39
افتتاح نمایشگاه کار دانشگاه تهران
اخبار مرتبط
نعقاد%20تفاهم%20نامه%20چهارجانبه%20راه%20اندازی%20ناحیه%20نوآوری%20دانشگاه%20تهران

نعقاد تفاهم نامه چهارجانبه راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران

تفاهم نامه چهارجانبه تاسیس ناحیه نوآوری دانشگاه تهران عصر چهارشنبه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بین روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری، علیرضا زاکانی شهردار تهران و سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران منعقد شد.

نظرات

نظر شما