هادی برومندنژاد

سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی

1402/04/30     14:51
همزمان با سراسر کشور و با سومین روز از ماه محرم سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی به یاد طفل شیرخوار حضرت علی اصغر(ع) ، صبح جمعه در مساجد و حسینه های شهرستان اهر برگزار گردید.
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
1/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
2/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
3/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
4/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
5/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
6/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
7/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
8/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
9/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
10/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
11/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
12/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
13/13
سوگواره بزرگ شیرخوارگان حسینی
اخبار مرتبط
همایش%20شیرخوارگان%20حسینی

همایش شیرخوارگان حسینی

همایش شیرخوارگان حسینی جمعه با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) در همدان و قزوین برگزار شد.

نظرات

نظر شما