مطهره سپاهی

اجرای تعزیه نوش آباد

1402/05/09     07:44
بزرگترین مراسم تعزیه‌خوانی کشور همراه با آیین خیمه سوزی و حضور قبلیه بنی اسد به عنوان بزرگ‌ترین آیین سنتی مذهبی کشور در مجموعه فرهنگی مذهبی خیمه گاه هیات حسینی شهر نوش آباد برگزار شد. این مراسم آیینی بر اساس یک سنت دیرینه در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع با تعزیه شهادت امام حسین (ع) و وداع با حضرت زینب (س)، توسط شبیه‌خوانان برگزار شد.
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
اجرای تعزیه نوش آباد
1/21
اجرای تعزیه نوش آباد
2/21
اجرای تعزیه نوش آباد
3/21
اجرای تعزیه نوش آباد
4/21
اجرای تعزیه نوش آباد
5/21
اجرای تعزیه نوش آباد
6/21
اجرای تعزیه نوش آباد
7/21
اجرای تعزیه نوش آباد
8/21
اجرای تعزیه نوش آباد
9/21
اجرای تعزیه نوش آباد
10/21
اجرای تعزیه نوش آباد
11/21
اجرای تعزیه نوش آباد
12/21
اجرای تعزیه نوش آباد
13/21
اجرای تعزیه نوش آباد
14/21
اجرای تعزیه نوش آباد
15/21
اجرای تعزیه نوش آباد
16/21
اجرای تعزیه نوش آباد
17/21
اجرای تعزیه نوش آباد
18/21
اجرای تعزیه نوش آباد
19/21
اجرای تعزیه نوش آباد
20/21
اجرای تعزیه نوش آباد
21/21
اجرای تعزیه نوش آباد
نظرات

نظر شما