حسین ساکی

ایستگاه های کاهش آسیب

1402/05/22     11:44
ایستگاه های کاهش آسیب به کانکس هایی گفته می شود که توسط سازمان بهزیستی در نزدیکی پاتوق ها مستقر شدند.برای ارائه خدمات به افراد مصرف کننده مواد مخدر و بی سرپناه. این افراد دارای اعتیاد و بی خانمان هستند و با مراجعه به این کانکس ها،غذا،البسه مناسب فصل، اقلام غذایی و بهداشتی دریافت میکنند. مهمترین ویژگی این مرکز حضور شبانه روزی مددیارانی است که خودشان از اعتیاد بهبود یافته اند و حالا بعنوان یک همدرد به مددجویان مراجعه کننده خدمات ارائه می دهند.
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
ایستگاه های کاهش آسیب
1/21
ایستگاه های کاهش آسیب
2/21
ایستگاه های کاهش آسیب
3/21
ایستگاه های کاهش آسیب
4/21
ایستگاه های کاهش آسیب
5/21
ایستگاه های کاهش آسیب
6/21
ایستگاه های کاهش آسیب
7/21
ایستگاه های کاهش آسیب
8/21
ایستگاه های کاهش آسیب
9/21
ایستگاه های کاهش آسیب
10/21
ایستگاه های کاهش آسیب
11/21
ایستگاه های کاهش آسیب
12/21
ایستگاه های کاهش آسیب
13/21
ایستگاه های کاهش آسیب
14/21
ایستگاه های کاهش آسیب
15/21
ایستگاه های کاهش آسیب
16/21
ایستگاه های کاهش آسیب
17/21
ایستگاه های کاهش آسیب
18/21
ایستگاه های کاهش آسیب
19/21
ایستگاه های کاهش آسیب
20/21
ایستگاه های کاهش آسیب
21/21
ایستگاه های کاهش آسیب
اخبار مرتبط
افزایش%20اعتیاد%20و%20تکدی%20گری

افزایش اعتیاد و تکدی گری

با توجه به اینکه اکثر افراد بی خانمان که عمدتاً از طریق تکدی گری روزگار می گذرانند، از طریق کمک های مردمی هزینه مواد مخدر را تامین می کنند همچنین تداوم مصرف مواد به بی خانمانی و گرایش آنها به تامین هزینه های خود از طریق تکدی گری منتهی شده لذا ضرورت عدم حمایت از افراد متکدی که عمدتاً معتاد به مواد ...

نظرات

نظر شما