هادی برومندنژاد

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

1402/07/01     08:07
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران (قره داغ) در شهرستان اهر از 27 تا 31 شهریور با 20 اثر از هنرمندان تئاتر از 18 استان مختلف کشور با انتخاب آثار برگزیده در بخش صحنه ای و خیابانی به کار خود خاتمه داد.
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
1/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
2/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
3/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
4/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
5/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
6/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
7/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
8/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
9/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
10/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
11/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
12/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
13/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
14/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
15/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
16/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
17/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
18/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
19/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
20/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
21/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
22/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
23/23
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
اخبار مرتبط
اجرای%20تله%20تئاتر%20ژوکاست،%20به%20روایت%20زمین

اجرای تله تئاتر ژوکاست، به روایت زمین

تله تئاتر ژوکاست، به روایت زمین به کارگردانی مازیار شاهچراغی بزودی در پلتفرم های پارسی زبان به نمایش درخواهد آمد. تله تئاتر ژور کاست ، به روایت زمین در ایالت کبک شهر مونترال کانادا اجرا شده است. محمدرضا قدس ولی بعنوان نویسنده و طراح/ مازیار شاهچراغی بعنوان طراح صحنه /شادی یزدانی بعنوان تهیه ...

نظرات

نظر شما