محسن رضایی

راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه

1402/08/27     22:24
مردم شهر تهران امروز شنبه 27 آبان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سراسر کشور راهپیمایی و تجمع کردند.
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
1/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
2/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
3/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
4/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
5/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
6/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
7/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
8/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
9/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
10/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
11/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
12/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
13/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
14/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
15/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
16/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
17/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
18/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
19/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
20/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
21/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
22/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
23/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
24/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
25/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
26/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
27/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
28/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
29/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
30/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
31/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
32/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
33/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
34/34
راهپیمایی مردم تهران در حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه
اخبار مرتبط
راهپیمایی%20مردمی%20بریزبین%20استرالیا%20در%20حمایت%20فلسطین%20و%20محکومیت%20جنایات%20صهیونیست

راهپیمایی مردمی بریزبین استرالیا در حمایت فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست

ساکنان شهر بریزبین استرالیا صبح امروز شنبه در اعتراض به جنایات اشغالگران رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند.

تجمع%20اعتراضی%20مردم%20همدان%20در%20حمایت%20از%20مردم%20فلسطین

تجمع اعتراضی مردم همدان در حمایت از مردم فلسطین

در پی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین ظهر امروز تجمع اعتراضی مردم همدان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) همدان برگزار شد.

تجمع%20اعتراض%20آمیز%20دانشجویان%20همدانی%20نسبت%20به%20حادثه%20تروریستی%20کابل%20و%20کشتار%20رژیم%20صهیونیستی%20در%20فلسطین%20اشغالی

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان همدانی نسبت به حادثه تروریستی کابل و کشتار رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

تجمع اعتراض آمیز جمعی از دانشجویان و مردم همدان صبح امروز چهارشنبه در محوطه آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) همدان نسبت به حادثه تروریستی مدرسه دخترانه سیدالشهداء (ع) کابل و هتک حرمت مسجد الاقصی و شهادت دهها فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی برگزار شد.

نظرات

نظر شما