زنان%20در%20دامان%20طبیعت
لیلا قدرت اللهی فرد

زنان در دامان طبیعت


اقتصاد استان گلستان بیشتر از طریق دامپروری و کشاورزی است با وجود پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن زندگی هنوز کسانی هستند که به دور از هیاهوهای تکنولوژی در طبیعت کار وزندگی می کنند زنان، درصد زیادی از نیروی کار در استان های شمالی ایران محسوب می شوند و این آمار نشان از نقش مهم زنان کشاورز در چرخه زندگی دارد. وقتی به شالیزارهای شمال ایران می‌نگریم، صحنه‌های زیبای از حضور در شالیزارها و مزارع میبینیم، اما برای آنان تنها محلی برای کار بدون وقفه و دشوار به ‌شمار می‌رود این زنان در طبیعت پرورش یافته اند آنها در همان دیار رشد کردند و بازنشستگی ندارند گاهی فارغ از همسر به تنهایی در تمام فصول و با هر شرایط آب و هوایی زندگی را به دوش می کشند گویا از همان ابتدا برای این کار ساخته شده اند. همواره قدردان وشکرگزار نعمت هایشان هستند و بر خلاف بسیاری از افراد در زندگی مدرن که چه بسا درآمد بیشتری دارند کمتر شکایت میکنند گویی طبیعت و وآرامش فضا بر جان آنها نشسته و از آنان زنانی صبور مقاوم و زحمتکش ساخته است.