(۲) جستاری در هنر اعتراضی/ پرفورمنس امیر معبد

تزویر

1401/08/25     16:01
گاه هرچقدر هم که خیر خواه و خوش‌نیت باشیم، پرومته‌وار گاوی را قربانی کرده و به نام دیگران از گوشت آن می‌دزدیم و مزورانه زئوس زمان را فریب می‌دهیم و تاوان این خیرخواهی خود را هم می‌پردازیم؛ به زنجیر در می‌آییم و از جگر خسته‌مان، کلاغان بی‌سرنوشت را سفره‌ای می‌گستریم. بی‌هیچ کینه‌ای بازی کلاغان را می‌نگریم و در انتها، تنها حلقه‌ای از زنجیر را با خود می‌بریم و آتش را به دیگران می‌سپاریم، زیرا که می‌دانیم آب نوشیدنی و نان خوردنی‌ است؛ زخم و خون هم. اما انگار مدت‌هاست نمی‌دانیم که خون عریانی جان هست یا نه!

گاه می‌دانیم و گاه نمی‌دانیم که این آزار خویشتن است؛ هم خویش و هم تن. و آن‌جا که آن سایه‌ی سنگین چنان گسترده می‌شود که دیگر نمی‌بینیم، گرفتار می‌آییم. ومی‌پنداریم که باید کاری کنیم و چیزی بسازیم. سفید را سیاه و سیاه را پاک می‌کنیم. چنین است که واقعیت را به دروغ فروختن و آراستن دروغ و راست و نیکو نمایاندن آن واجب می‌گردد، و خود از این رنج می‌کشیم. رنجمان را تصویر می‌کنیم و آن را نمایش می‌دهیم، همراهانی می‌یابیم و در انتها این همه را به هر آن‌چه باید می‌آراییم و به بهایی مناسب می‌فروشیم، و همچنان از این رنج می‌کشیم. چنین تسلسل اندوهناکی در عین حال تمسخرآمیز است، خاصه حالا که می‌دانیم خود در میان آن ایستاده‌ایم.

اخبار مرتبط
بر%20ماست%20که%20در%20ماست

بر ماست که در ماست

این دود سیه فام که از بام وطن خاست // از ماست که بر ماست. «ملک‌الشعرای بهار»

بدن%20هنرمند

بدن هنرمند

هنرمندان آن زمان که قلمو را کنار گذاشتند و عرصه های جدید خلق هنری را تجربه کردند، استفاده های گوناگونی از بدن خود را آزمودند. آنچه که بعد ها به هنر بدنی معروف شد. در کنار هنرمندان خارجی در سالهای اخیر هنرمندان ایرانی نیز با تاخیر به این کنشگری روی آوردند. استفاده از بدن و مایعات بدن در کشورهای ...

کار%20هنرمند%20تا%20حد%20زیادی%20انگیزه%20دادن%20و%20مخالفت%20کردن%20است

کار هنرمند تا حد زیادی انگیزه دادن و مخالفت کردن است

این کتاب مطالعه‌ای بینارشته‌ای در حیطه جامعه‌شناسی هنر و رابطه چندوجهی میان هنر و سیاست در آمریکا از نیمه دوم قرن بیستم و تحولات پس از جنگ جهانی دوم و مهم‌تر از همه تحول جنگ سرد است. اینکه چگونه هنر در نیمه قرن بیستم که بخش قابل‌توجهی از آن با مشارکت ایالات‌متحده توأم بود، توانست دست به بازتعریف ...

نظرات

نظر شما