سعید گلی

خانه های محو شده

1400/02/15     12:05
خشکسالی دریاچه هامون از یک طرف و بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان از طرف دیگر، شرایط زیست محیطی روستاهای مرزی شرق کشور را بحرانی کرده است. خشکسالی شدید، خانه‌ها و زمین‌های محو شده در طوفان شن، نبود اشتغال و منبع درآمد ثابت و هوایی پر از گرد و غبار، عرصه را بر مردم ساده‌زیست این دیار تنگ کرده است. این شرایط، برای برخی از اهالی چاره‌ای جز مهاجرت به شهرهایی چون مشهد، تهران، گرگان و کرج باقی نگذاشته است به طوری که بخشی از این روستاها خالی از سکنه شده‌اند و آنهایی هم که مانده‌اند، با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند.
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
1/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
2/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
3/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
4/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
5/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
6/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
7/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
8/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
9/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
10/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
11/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
12/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
13/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
14/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
15/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
16/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
17/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
18/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
19/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
20/20
خانه ای متروکه و خالی از سکنه روستاهای مرزی زابل سیستان و لوچستان
اخبار مرتبط
خشکسالی%20در%20سرزمین%20نخل%20و%20آفتاب

خشکسالی در سرزمین نخل و آفتاب

این روزها پدیده فقر و خشکسالی را می توان از برگ زرد نخل های سر به فلک کشیده جنوب کرمان مشاهده کرد،نخل های جنوب کرمان همانند مردم این منطقه این روزها با کم آبی و خشکسالی مواجه اند. میلیون ها نخل در منطقه جازموریان ، رودبارجنوب ، ذهکلوت ، قلعه گنج و ... نفس های آخر را می کشند نخلهای سرزمین نخل و ...

خشکسالی%20در%20جنوب%20کرمان

خشکسالی در جنوب کرمان

استان کرمان یک چهارم باغ های کشور را در خود جای داده است؛ بزرگترین باغهای پسته و خرمای کشور در استان کرمان قرار دارد و کرمان دومین قطب کشور از نظر وسعت سطح زیر کشت باغ های مرکبات در استان می باشد. تمام این ها در کنار وجود هزاران هکتار مزرعه، کرمان را به یکی از قطب های مهم تولید محصولات کشاورزی ...

نظرات

نظر شما