بهروز خسروی

نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد

1401/02/20     16:28
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد صبح امروز سه‌شنبه با روی تشک رفتن کشتی‌گیران پنج وزن نخست در شهرستان آمل آغاز شد.در این  مسابقات بین‌المللی که در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل جریان دارد 176 کشتی گیر نوجوان در 10 وزن طی دو روز با هم رقابت می کنند. در روز نخست این مسابقات کشتی گیران در پنج وزن 45کیلوگرم، 51 کیلوگرم، 60 کیلوگرم ،71 کیلوگرم و 92 کیلوگرم به روی تشک رفتند. رقابت های  پنج وزن 48 کیلوگرم، 55 کیلوگرم، 65 کیلوگرم، 85 کیلوگرم و 110 کیلوگرم نیز  فردا چهارشنبه برگزار می شود.
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
1/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
2/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
3/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
4/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
5/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
6/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
7/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
8/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
9/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
10/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
11/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
12/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
13/13
نخستین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبدالله موحد
اخبار مرتبط
کشتی%20با%20چوخه

کشتی با چوخه

روستای چرم در نزدیکی شهر کلات نادری شمال استان خراسان قرار گرفته است و مردم این روستا از اقوام کرد شادیلو هستند.یکی از سنت های قدیمی این روستا برگزاری کشتی با چوخه در ایام نوروز و عروسی هاست. این ورزش نمادی از روحیه پهلوانی مردم این سرزمین است که در روستاها و عشایر، در فضای باز روی زمین خاکی نرم ...

کشتی%20سنتی%20گورش

کشتی سنتی گورش

کشتی سنتی گورش، یکی از ورزشهای سنتی بسیار کهن ایرانیان به خصوص در استانهای گلستان ،مازندران و خراسان که ازدیر باز در بین مردم این استان ها رواج داشته و بهترین نوع سرگرمی در اعیاد ومناسبت های خاص سال علی الخصوص در جشن ها خرمن ،به ویژه در جشن عروسی بوده است. اگرچه کشتی در جای جای سرزمین ما با تفاوت ...

نظرات

نظر شما