اکبر جعفری

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان

1401/12/17     14:53
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان و جشن ولادت حضرت مهدی موعود (عج) با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمه گرگان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در روز نیمه شعبان در حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با حضور علما و روحانیون شیعه و سنی استان گلستان برگزار شد.
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
1/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
2/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
3/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
4/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
5/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
6/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
7/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
8/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
9/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
10/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
11/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
12/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
13/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
14/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
15/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
16/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
17/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
18/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
19/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
20/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
21/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
22/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
23/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
24/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
25/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
26/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
27/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
28/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
29/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
30/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
31/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
32/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
33/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
34/34
مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان
اخبار مرتبط
مراسم%20عمامه%20گذاری%2030%20نفر%20از%20طلاب%20حوزه%20علمیه%20امام%20خمینی(ره)%20گرگان

مراسم عمامه گذاری 30 نفر از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان

مراسم جشن ولادت حضرت مهدی موعود (عج) و عمامه گذاری 30 نفر از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با حضور حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان و رونمایی از 2 کتاب "موعود منتظر" و غیبت ، حیرت و انتظارات امام زمان (عج) اثر آیت الله سید مجتبی نورمفیدی با حضور علمای ...

نظرات

نظر شما