ویدئو: حسین شاهبداغی

اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم قزوین

1400/03/01     22:54
چهل و چهارمین اردوی جهادی پزشکی شهید کاظمی آشتیانی که از بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد تهران تشکیل شده است، در منطقه‌ی منفصل شهری چوبین‌ در استان قزوین با ارائه خدمات بینایی سنجی، مامایی، روانشناسی، مشاوره، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، نوار قلب، ارائه داروی رایگان، مشاوره تغذیه و ... به مدت سه روز برگزار شد.

اخبار مرتبط
اردوی%20جهادی%20پزشکی%20در%20مناطق%20محروم%20قزوین

اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم قزوین

چهل و چهارمین اردوی جهادی پزشکی شهید کاظمی آشتیانی که از بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد تهران تشکیل شده است، در منطقه‌ی منفصل شهری چوبین‌ در استان قزوین با ارائه خدمات بینایی سنجی، مامایی، روانشناسی، مشاوره، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، نوار قلب، ارائه داروی رایگان، مشاوره تغذیه و ... به مدت سه روز برگزار ...

نظرات

نظر شما