علی حامد حق دوست

دستگاه ۱۱۰

1402/08/07     12:02
متخصصان و مهندسان شرکت حفاری شمال به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مشغول کار در دکل حفاری شماره 110 در چاه شماره 24 منطقه گلخاری واقع در فاصله 20 کیلومتری از شمال شرقی بندر گناوه و 70 کیلومتری شمال غربی بندر بوشهر هستند. حفاری این چاه در مجموع توسط 115 نفر در دو شیفت شبانه روزی در طی 31 روز به عمق 750 متری رسیده، تا 170 روز و تا رسیدن به عمق 2750 متری زمین ادامه خواهد یافت. این پروژه از 15 بهمن 1399 آغاز شده، که دارای ابعادی به طول 42 کیلومتر و عرض متوسط 6 کیلومتر است. هدف از اجرای طرح توسعه میدان نفتی گلخاری افزایش تقریبی تولید روزانه نفت به میزان 14 هزار بشکه و جبران کاهش تقریبی 8 هزار بشکه در روز است که در نهایت منجر به افزایش تولید 22 هزار بشکه نفت در روز می‌شود. متخصصان و مهندسان این شرکت به رغم تحریم‌های ظالمانه، بدون وقفه و طبق برنامه، طرح توسعه میدان نفتی گلخاری را که دارای 2 بخش تحت‌الارض و سطح‌الارض است، پیش می‌برند. بخش تحت‌الارض این پروژه شامل حفاری 13 حلقه چاه نفتی جدید و 2 حلقه چاه تعمیری است که از چاه‌های نفتی جدید تاکنون 3 حلقه حفاری شده و 2 حلقه نیز در دست حف
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
دکل حفاری چاه نفت
1/36
دکل حفاری چاه نفت
2/36
دکل حفاری چاه نفت
3/36
دکل حفاری چاه نفت
4/36
دکل حفاری چاه نفت
5/36
دکل حفاری چاه نفت
6/36
دکل حفاری چاه نفت
7/36
دکل حفاری چاه نفت
8/36
دکل حفاری چاه نفت
9/36
دکل حفاری چاه نفت
10/36
دکل حفاری چاه نفت
11/36
دکل حفاری چاه نفت
12/36
دکل حفاری چاه نفت
13/36
دکل حفاری چاه نفت
14/36
دکل حفاری چاه نفت
15/36
دکل حفاری چاه نفت
16/36
دکل حفاری چاه نفت
17/36
دکل حفاری چاه نفت
18/36
دکل حفاری چاه نفت
19/36
دکل حفاری چاه نفت
20/36
دکل حفاری چاه نفت
21/36
دکل حفاری چاه نفت
22/36
دکل حفاری چاه نفت
23/36
دکل حفاری چاه نفت
24/36
دکل حفاری چاه نفت
25/36
دکل حفاری چاه نفت
26/36
دکل حفاری چاه نفت
27/36
دکل حفاری چاه نفت
28/36
دکل حفاری چاه نفت
29/36
دکل حفاری چاه نفت
30/36
دکل حفاری چاه نفت
31/36
دکل حفاری چاه نفت
32/36
دکل حفاری چاه نفت
33/36
دکل حفاری چاه نفت
34/36
دکل حفاری چاه نفت
35/36
دکل حفاری چاه نفت
36/36
دکل حفاری چاه نفت
نظرات

نظر شما