ویدئو: گلناز پیغمبرزاده/تدوین:احمد بلباسی

کارگران در دوراهی جان یا نان

1400/02/18     17:07
در ایران وزارت کار ساکت است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که بین دو میلیون و 870 هزار تا شش میلیون و431 هزار نفر از شاغلان فعلی، تحت تاثیر شیوع ویروس شغل خود را از دست بدهند. این آمار اعشاری با توجه به جمعیت 14 میلیونی کارگران، کمی تا قسمتی غلط به نظر می‌رسد. تنها در یک فقره، 70درصد کارگران ساختمانی و فصلی شغل خود را از دست داده‌اند. عذر انبوهی از کارگران واحدهای خدماتی و تولیدی را نیز خواسته‌اند؛ گفته‌اند بروید خبرتان می‌کنیم. روز جهانی کارگر در چنین شرایطی فرا رسید. از همه خواسته‌اند در خانه بمانند، غافل از آن که این توصیه باید برای کارگران و محرومان مشروط شود: «اگر پول، سرپناه و بیمه دارید، در خانه بمانید.»

اخبار مرتبط
سیاست%20های%20متناقض%20مانع%20تحقق%20شعار%20سال

سیاست های متناقض مانع تحقق شعار سال

نمی داند چشم به راه الطاف الهی بماند یا تحقق شعار تولید، پشتیبانی، مانع زدایی ؟!! می گوید: درد ما درد یکی دو سال اخیر کرونایی نیست بلکه آنچه دلهره های زندگی با کرونا را افزایش میدهد، پیوسته صعودی شدن شیب تند نرخ تورم از سالهای قبل هست که مصائب ما را همراه با شیوع کرونا و بیکاری های مضاعف دوچندان ...

نظرات

نظر شما